Rådgivning

Rådgivningen har som basis i People + Process + Technology. Det er en avveining hvordan man skal implementere forskjellige systemer for at hele organisasjonen skal bli med å dra nytte av løsningene.

PEOPLE - man vektlegger de menneskelige forhold slik at teknologien tilpasses ansatte, kunder og andre interessenter.

PROCESS - at man finner en metode å gjennomføre aktivitetene som skal leveres. Ofte blir det endringer i forbindelse med innføring av nytt system fordi teknologien kan automatisere rutiner.

TECHNOLOGY - at man velger en teknologi som passer til mange plattformer. For å komme til dette stadiet må vi ofte kjøre flere delprosjekter for å komme i mål.

Vi rådgir utfra hva vi mener er riktig vei å gå i henhold til hva som er strategi og visjon til selskapet.