Konsolidering

Har du flere databaser installert på SQLExpress og noen på SQL Server og vet ikke helt status på noen av delene. En konsoldering samler alt på en plass med fast oppsatte backup rutiner, reindex og integritetssjekk. 

Applikasjonene rekonfigureres til å gå mot den serveren som skal være den nye. Det er bedre å drifte en server skikkelig enn å ha masse småplukk rundtom som ingen helt vet status på. Vi har lang erfaring med å konsolidere og oppgradere applikasjoner.