Applikasjoner

Applikasjonsdrift

Applikasjonsdrift kan være svært utfordrende å holde styr på. Det som i utgangspunktet er en lett måte å gjøre ting på er å outsource hele applikasjonsdriften. Men - ting er ikke alltid like lett. Folk som kan oppsettet slutter, vet hvor dokumentasjonen ligger er halvveis dokumentert, hvor ligger detaljer rundt lisenser osv. Det er mye å holde styr på. 

Wisser har erfaringer med de fleste scenarioer. Som for eksempel 

  • Innfasing av nye applikasjoner.
    • Valg av support modell
    • Tilganger som trengs for support (på servere/database)
  • Endre driftsmodell
    • Ansvarsmatriser (RACI)

Vi har også lang erfaring med å flytte applikasjoner fra en server til en annen (ofte gamle applikasjoner som kan kjøres på nyere operativsystem).